Freezeoil press-release on entering Ukraine (UKR)

Прес-реліз
Амстердам, Нідерланди 21 листопада 2014 року. FreezeOil Fund («FreezeOil Fund» або «Фонд»), голландський інвестиційний фонд, повідомив сьогодні про прийняття рішення щодо придбання однієї із найбільших незалежних мереж заправних станцій на українському роздрібному ринку нафтопродуктів– «БРСМ-Нафта» (надалі –
«Українська мережа» або «БРСМ-Нафта»), яка поєднує надання послуг зі зберігання та дистрибуції палива, а також про здійснення Фондом інвестицій у цю мережу.
Для супроводу цієї угоди Фондом було обрано провідні консультаційні компанії. Радники відповідатимуть за проведення юридичного та фінансового аудиту діяльності та поточного стану активів «БРСМ-Нафта». Крім цього, юридичні радники надаватимуть підтримку під час розробки загальної структури угоди та підготовки документів щодо придбання бізнесу , що забезпечить відповідність угоди українському та міжнародному законодавству.
Пан Роланд Пипер (Roland Pieper), основний засновник Фонду, прокоментував цю подію наступним чином: «Україна нещодавно зробила важливі кроки у напрямку більш тісної взаємодії з Європейським Союзом. Протягом усієї своєї кар’єри я вивчав різні інвестиційні можливості у таких країнах, як Україна, як тільки такі можливості відкривались у   цих країнах. На   наше   переконання, український   ринок   надає бізнесу ряд ключових переваг, особливо у секторах телекомунікації та енергетики.Виступаючи у якості стратегічного інвестора, FreezeOil Fund завдяки використанню сучасних  бізнес-систем  і  практикнадасть Українській мережі можливість не лише розширити  свій  бізнес  і  зміцнити  своє  становище  на  місцевому  ринку ,  а  й встановити міцні відносини з новими міжнародними партнерами і постачальниками».
Українська мережа
«БРСМ-Нафта»  –  це національна   мережа   заправних   станцій, що   заснована відповідно до сучасних  стандартів обслуговування  та  надання  послуг  високого рівня  споживачам  палива. «БРСМ-Нафта»  була  заснована  у 1995 році. У  складі Української мережі працюють 135 заправних станцій (торгова   марка «БРСМ-Нафта»), 87 мінімаркетів, 3 нафтосховища і 41 бензовоз.
Увесь асортимент палива, що реалізується через Українську мережу,відповідає українським і європейським стандартам якості . Компанія перебуває у тісній співпраці з найкращими НПЗ на місцевих (Кременчуцький НПЗ) і іноземних (Мозирський НПЗ) ринках. На місцях проводиться послідовний контроль якості продукції.
FreezeOil Fund STAK
Vogelenzangseweg 7, 2111HP, Aerdenhout, The Netherlands
Tel. + 31 8 58884637
Веб-сторінка Української мережі: http://www.brsm-nafta.com
FreezeOil Fund
FreezeOil Foundation це голландська холдингова компанія, створена з метою здійснення інвестицій на енергетичних ринках Східної Європи.Поряд з іншими спеціальними проектами пана Роланда Пайпера(Roland Pieper) (передові технології, телекомунікації), спеціально для здійснення інвестицій в Україну було створено фонд FreezeOil. Пан Роланд Пайпер(Roland Pieper) є відомим у світі підприємцем, що працює в США, країнах СНД, Китаї та Європі, та який вважає, що успіх інвестицій залежить не лише від можливості інвестування потрібної кількості коштів, а й у передачі нових знань та управлінських навичок.FreezeOil планує залучити кращих експертів світового рівня від провідних компаній, таких як Shell та інших, з метою успішної роботи на цільових ринках Східної Європи. Це дозволить значно збільшити ефективність управління та надання послуг і як результат– підвищити прибутковість операцій і рентабельність інвестицій.
Веб-сторінка Голландської мережі: http://www.freezeoil.nl
Contact in the Netherlands:
MCS PR
Perlita Fränkel
T: +31 (0)6 546 85 192
E: perlita@mcspr.nl
Офіційне застереження
Частина інформації у цьому прес-релізі може містити дані про проекти або інші заяви, що відносяться до майбутніх подій або до майбутньої фінансової діяльності.
Ви  можете  розпізнати  такі  заяви  щодо  майбутніх  проектів  за  наявністю  таких виразів як «очікувати», «вважати», «припускати», «оцінювати», «намір», «буде», «може бути», «може», «міг би», негативних форм таких виразів або інших подібних виразів.
Ми   б хотіли  попередити  Вас,що  ці  заяви  є  тільки  припущеннями, і фактичні  події  або  результати  можуть  істотно  відрізнятися  від  зазначеного  у  цих заявах. Ми не маємо наміру переглядати ці заяви з метою відображення подій і обставин,  що мали   місце   після   дати   складання   цього   документу   або для відображення  непередбачених  подій. Багато  факторів  можуть  призвести  до  того, що фактичні результати істотно відрізнятимуться від тих , що містились в наших припущеннях або   прогнозах, у   тому   числі, це   загальні економічні умови, конкурентне середовище,  ризики,   пов’язані з діяльністю в Україні,різкі технологічні або кон’юнктурні зміни у секторі, у якому ми здійснюємо діяльність, а також багато інших   ризиків, безпосередньо пов’язаних   з БРСМ-Нафта та її діяльністю.
Цей документ не являє собою ані в цілому, ані в частині будь-яку пропозицію чи запрошення до продажу чи до підписки на придбання, або будь-яке запрошення надати оферту з придбання чи здійснити підписку на будь-які акції або інші цінні папери FreezeOil, БРСМ-Нафта або будь-яких з їхніх дочірніх чи афілійованих компаній, при цьому жодна частина цього документа, також сам факт його розповсюдження не є частинами будь-якого контракту та не пов’язані з будь-яким контрактом або інвестиційним рішенням щодо такого контракту, також не є рекомендацією щодо акцій або цінних паперів FreezeOil, БРСМ-Нафта або будь-яких їхніх дочірніх чи афілійованих компаній.