De meeste mensen kunnen zien dat ons huidige gebruik van fossiele brandstof geproduceerde diesel en benzine, en olie teruggewonnen uit putten die dieper en dieper in de grond zijn geboord, niet kan doorgaan. We moeten de manier waarop we brandstof gebruiken, of de manier waarop we produceren, veranderen. Een optie is om over te stappen van fossiele olie naar bio massa geproduceerde olie. Van op deze manier geproduceerde olie kunnen we biodiesel maken.